Σεμινάριο «Γαλλική Γλώσσα ως Ξένη και Γαλλική για Ειδικούς Σκοπούς»

Διάστημα ισχύος: 
22/03/2013
Τα μαθήματα στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Γαλλική Γλώσσα ως Ξένη και Γαλλική για Ειδικούς Σκοπούς», το οποίο διοργανώνει το ΕΝΟΠΟΤΕΜ σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Artois, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013, στις 18:00 (κτήριο Ασκληπιός).
Συνημμένα θα βρείτε αρχείο με τα ονόματα των φοιτητών που συγκροτούν τις δύο ομάδες καθώς και το πρόγραμμα του σεμιναρίου.
Ο υπεύθυνος του Προγράμματος
Μιχάλης Πολίτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Συνημμένα αρχεία: 

Πρόσφατες ανακοινώσεις