Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ

Κωδικός: 
T2120
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΜ1508-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Κατά το Ζ΄ εξάμηνο, ολοκληρώνεται ο κύκλος ειδίκευσης στην λογοτεχνική μετάφραση, με ιδιαίτερη εστίαση στον χώρο της ποίησης. Εξετάζονται διεξοδικά οι επιλογές του μεταφραστή, τάσεις, περιορισμοί και μεταμορφώσεις καθώς τα ποιητικά κείμενα μεταφέρονται από τα ελληνικά προς τα αγγλικά. Στόχος παράλληλα είναι η διερεύνηση του φάσματος των σχέσεων ανάμεσα στην μετάφραση και την λογοτεχνική δημιουργία, η θέση της μετάφρασης στο έργο Ελλήνων ποιητών (Σεφέρης, Ελύτης, Βαγενάς, Αγγελάκη-Ρουκ κ.α.), καθώς και η σημασία των περικειμενικών στοιχείων και γενικότερα εκδοτικών πρακτικών κατά την πρόσληψη ενός ποιητικού έργου σε μια άλλη γλώσσα και λογοτεχνική παράδοση. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες οι οποίες παρουσιάζονται στην τάξη κατά τις τελευταίες εβδομάδες διδασκαλίας του μαθήματος.

Βασική βιβλιογραφία: 
Βαγενάς, Ν. (1989), Ποίηση και Μετάφραση, Αθήνα: Στιγμή. Berman, A. (2005), Η Μετάφραση και το Γράμμα, ή το Πανδοχείο του Απόμακρου, Αθήνα: Μεταίχμιο. Bassnett, S. (1991), Translation Studies, London and New York: Routledge. Landers, C. (2001), Literary Translation: A Practical Guide, Clevedon: Multilingual Matters. Classe, O. (ed.) (2002), Encyclopedia of Literary Translation, London: Fitzroy Dearborn.
Συνημμένα αρχεία: