Θέματα προς Ανάπτυξη ΙΙΙ, Ν. Παπαδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
01/03/2013
Παγκόσμιος Λογοτεχνία ΙΙ (Τετάρτη 6/03, ώρες 11-13, Αίθουσα Ι3):

- "Melmoth the Wanderer: ποιό είναι το αμάρτημα του Περιπλανώμενου; Είναι η Περιπλάνηση Τιμωρία;"- "Από τον Charles Maturin στον Jules Verne: Η Περιπλάνηση ως στοίχημα και η παραμυθία της Επιστήμης."


Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ (Πέμπτη 7/03, ώρες 11-13, Αίθουσα Ι3):

- "La Commune de Paris (1871): Révolte, Terreur, Poésie. Les 70 jours qu'ont changé la France.- "Société industrielle et art populaire. De l'Opera Garnier à l'artiste de la rue."


Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Παρασκευή 8/03, ώρες 18-20, Αίθουσα Ι3):

- "Δίκαιο και ηθική στην νεωτερική κοινωνία."- "Η αφιερίωση ως απελευθέρωση στην νεωτερική τέχνη"

Σημ. Τα κείμενα των μαθημάτων του ΝΕΠ βρίσκονται αναρτημένα στο e-class.

Πρόσφατες ανακοινώσεις