ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ κ. Μ.ΠΑΠΠΑ

Διάστημα ισχύος: 
26/02/2013

Την Τετάρτη 27.2.2013 θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα διερμηνείας ως εξής

9.00-12.00 Διαδοχική διερμηνεία Γαλλικά Ελληνικά
12.00-15.00 Διαδοχική διερμηνεία Ελληνικά Γαλλικά
15.00-18.00 Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας