Αναβολή μαθήματος κ. Schlumm

Διάστημα ισχύος: 
26/02/2013

Το μάθημα Συγκριτική Υφολογία-Γερμανικά του Η' εξαμήνου αναβάλλεται την Τετάρτη 27/2/13, λόγω Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Δευτέρα 4/3/13 11.00-13.00 μ.μ στην αίθουσα Ι2.

Πρόσφατες ανακοινώσεις