Αναβολή μαθημάτων του κ. Παπαβασιλείου

Διάστημα ισχύος: 
25/02/2013

Τα μαθήματα του κ. Παπαβασιλείου για την Τρίτη 26/2/2013 και την Τετάρτη 27/2/2013 αναβάλλονται λόγω της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Πρόσφατες ανακοινώσεις