ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Διάστημα ισχύος: 
25/01/2013

Οι εξετάσεις της Διερμηνείας στις κατευθύνσεις ΓΑΛΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ
θα πραγματοποιηθούν την ΤΡΙΤΗ 29/1 με ώρα έναρξης στις 9.00 π.μ στην Αίθουσα Α3 Ασκληπιός.
Στις εξετάσεις δικαιούνται να συμμετέχουν οι φοιτητές παλαιότερων ετών που διδάχθηκαν τα μαθήματα.