Διερμηνεία Αγγλικά και Γερμανικά κ. Κρίτσης

Διάστημα ισχύος: 
24/01/2013
Καλούνται οι φοιτητές της Ειδίκευσης Διερμηνείας  που έχουν διδαχθεί τα παρακάτω μαθήματα να επικοινωνήσουν με τον κ. Κρίτση στο e-mail του   k.kritsis@gmail.com:
Normal 0
Normal 0

«Διαδοχική Διερμηνεία Ελλ.-Αγγλ. V, Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελλ.-Αγγλ. VII»  

«Διαδοχική Διερμηνεία Ελλ.-Γερμ. V, Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελλ.-Γερμ. VII»

«Διαδοχική Διερμηνεία Γερμ.-Ελλ. V, Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμ.-Ελλ. VII»

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις