Σειρά διαλέξεων από τον Καθηγητή διερμηνείας Franz Pöchhacker του Πανεπιστημίου της Βιέννης

Διάστημα ισχύος: 
18/01/2013
Ο Καθηγητής διερμηνείας Franz Pöchhacker από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης θα επισκεφθεί για πρώτη φορά το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά το διάστημα 1-4 Απριλίου 2013. Στους φοιτητές του τμήματός μας θα δώσει τις παρακάτω διαλέξεις:

"Interpreting Studies: Evolution and State of the Art"
"Conference Interpreting: Surveying the Profession"
 "Interpreting in the Community: Healthcare and Asylum Settings".

Πρόσφατες ανακοινώσεις