ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ

Διάστημα ισχύος: 
17/01/2013

Οι εξετάσεις στην Πληροφορική γίνονται στο εργαστήριο Η/Υ στο κτίριο Ασκληπειός (1ος όροφος) σε ομάδες των 22 ατόμων και διαρκούν 2 ώρες (μαζί με τον έλεγχο της εξέτασης) ανά Ομάδα.

 

Οι Ομάδες ορίζονται την 1η ημέρα των εξετάσεων του μαθήματος και ώρα 8.30.

Οι εξετάσεις θα συνεχισθούν εάν απαραίτητο (δηλαδή εάν με συμπληρωμένες ομάδες μέχρι και ομάδα ώρας 16 – 18 δεν έχουν εξετασθεί όλοι όσοι το επιθυμούν) και την επόμενη ημέρα.

 

ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :

9 - 11, 11 – 13, 14 – 16, 16- 18

 

 

Η ύλη του μαθήματος Πλ. Ι περιλαμβάνει γραπτή εξέταση για τις βασικές αρχές της πληροφορικής και πρακτική εξέταση στον Υπολογιστή ανάλογη των ασκήσεων των σεμιναρίων για την υπόλοιπη ύλη (Windows XP, Word, Power-Point, Ανταλλαγή δεδομένων στο Microsoft Office 2007)

 

 

Η ύλη του μαθήματος Πλ. ΙΙ περιλαμβάνει Excel, Βασικές έννοιες των Βάσεων δεδομένων και Access.

Στο Excel και το Access θα δοθούν ασκήσεις οι οποίες θα λυθούν στον Υπολογιστή. Είναι ανάλογες με τις διδαχθείσες ασκήσεις των σεμιναρίων.

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις