Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ

Ελληνικά
Κωδικός: 
T4102
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΟΜ3506-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Σ’ αυτό το μάθημα οι φοιτητές μυούνται στη μετάφραση ειδικών κειμένων, ήτοι οικονομικών κειμένων σχετικών με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τη γεωπολιτική της ενέργειας, τη λογιστική κ.ά. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, το οποίο διεξάγεται σε εργαστήριο πληροφορικής, οι φοιτητές μαθαίνουν ειδικά διαδικτυακά εργαλεία, καθώς και πώς να δουλεύουν ως μέλη ομάδων και ως μέλη δικτύων μεταφραστών.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
Gérard, C. (2000), Vocabulaire juridique, Paris: Presses Universitaires de France. Alland, D. – Rials, S. (2003), Dictionnaire de la culture juridique, Paris: Presses Universitaires de France. Δικτυακοί τόποι: https://sites.google.com/site/michalispolitis/lexika---baseis-orologias" title="Λεξικά και βάσεις ορολογίας">Λεξικά και βάσεις ορολογίας https://sites.google.com/site/michalispolitis/baseis-dedomenon" title="Βάσεις δεδομένων">Βάσεις δεδομένων http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm" title="Eur-Lex">Eur-Lex