Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι

Κωδικός: 
T4083
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΟΜ3505-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

<p>
Σ’ αυτό το μάθημα οι φοιτητές μυούνται στη μετάφραση ειδικών κειμένων, ήτοι νομικών και πολιτικών κειμένων σχετικών με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το συνταγματικό δίκαιο κ.ά. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, το οποίο διεξάγεται σε εργαστήριο πληροφορικής, οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν ειδικά διαδικτυακά εργαλεία, όπως το IATE, το Eur-Lex κ.ά., καθώς και να πλοηγούνται σε γαλλικούς δικτυακούς τόπους πλούσιους σε πληροφοριακό υλικό, όπως αυτούς της Εθνοσυνέλευσης, της Γερουσίας, της Legifrance κ.ά.</p>

Βασική βιβλιογραφία: 
- Durieux, Christine, (1988): Fondement didactique de la traduction technique, Didier Érudition, Paris. - Durieux Christine (1990): «La recherche documentaire en traduction technique: conditions nécessaires et suffisantes», Meta, vol XXXV, no 4, Université de Montréal, Montréal - Gémar Jean-Claude, (1995): Traduire ou l'art d'interpéter. Fonctions, statut et esthétique de la Traduction, tome 1, Presses de l'Université de Québec, Québec. - Gémar Jean-Claude, (1995): Traduire ou l'art d'interpéter. Langue, Droit et Société: éléments de Jurislinguistique, tome 2, Presses de l'Université de Québec, Québec. - Gile Daniel, (1990): «La traduction et l’interprétation comme révélateurs des mécanismes de production et de compréhension», ΜΕΤΑ, vol. 35-1.

Πρόσφατες ανακοινώσεις