Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι

Κωδικός: 
T2082
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΟΜ1505-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Η μεθοδολογία βασίζεται στις θεωρίες του Σκοπού και στην παραδοχή ότι οι κειμενικές λειτουργίες του κειμένου αφίξεως δεν ταυτίζονται αναγκαστικά μ’ εκείνες του κειμένου αφετηρίας, της Μεταφραστικής Δράσης και στο διδακτικό μοντέλο της Nord προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της μετάφρασης από μια μείζονα προς μια ελάσσονα γλώσσα. Επιλέγονται κείμενα από τους τομείς της μακροοικονομίας, της διεθνούς τραπεζικής, αναλύσεις ειδικών κι εμπειρογνωμόνων διαφόρων Σχολών οικονομικής σκέψης με περισσότερες από μια κειμενικές λειτουργίες και νεολογισμούς και εξετάζονται: α) ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφραστούν σύμφωνα με τις μεταφραστικές οδηγίες, β) η τεκμηρίωση της ορολογίας και γ) η μετάφραση των νεολογισμών που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο λεξικό της ελληνικής οικονομικής γλώσσας. Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις.

Βασική βιβλιογραφία: 
Κελάνδριας, Π.Ι (2007). Η μετάφραση των οικονομικών κειμένων. Μια λειτουργική προσέγγιση. Αθήνα: Δίαυλος.

Πρόσφατες ανακοινώσεις