Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι

Ελληνικά
Κωδικός: 
T2082
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΟΜ1505-1Θ
Κωδικός E-class: 
DFLTI109
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Η μεθοδολογία βασίζεται στις θεωρίες του Σκοπού, ιδίως στους κανόνες της ενδοκειμενικής συνοχής και της διακειμενικής συνεκτικότητας και στην παραδοχή ότι οι κειμενικές λειτουργίες του κειμένου αφίξεως δεν ταυτίζονται αναγκαστικά μ’ εκείνες του κειμένου αφετηρίας, της Μεταφραστικής Δράσης και στο διδακτικό μοντέλο της Nord προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της μετάφρασης από μια μείζονα προς μια ελάσσονα γλώσσα. Επιλέγονται κείμενα από τους τομείς της μακροοικονομίας, της διεθνούς τραπεζικής, αναλύσεις ειδικών κι εμπειρογνωμόνων διαφόρων Σχολών οικονομικής σκέψης με περισσότερες από μια κειμενικές λειτουργίες και νεολογισμούς και εξετάζεται α) ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφραστούν σύμφωνα με τις μεταφραστικές οδηγίες, β) η τεκμηρίωση της ορολογίας και γ) η μετάφραση των νεολογισμών που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο λεξικό της ελληνικής οικονομικής γλώσσας. Η αξιολόγηση γίνεται με υποχρεωτική απαλλακτική εργασία.

Διδάσκοντες: 
Σημειώσεις: 
Κελάνδριας, Π.Ι (2007), <em>Η μετάφραση των οικονομικών κειμένων. Μια λειτουργική προσέγγιση</em>, Αθήνα: Δίαυλος. Kussmaul, P. (1995), <em>Training the Translator</em>, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Βασική βιβλιογραφία: 
Παριανού, Α. (2004), «Διαπολιτισμική ειδική επικοινωνία», <em>Επιστημονική Επετηρίδα 1999-2003</em>, Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Κελάνδριας, Π.Ι (2007), <em>Η μετάφραση των οικονομικών κειμένων. Μια λειτουργική προσέγγιση</em>, Αθήνα: Δίαυλος. Malmkjær, K. (ed.) (2004), <em>Translation in Undergraduate Degree Programmes</em>, Amsterdam: John Benjamins. Nord, Ch. (1997), <em>Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained</em>, Manchester, UK & Northampton, MA: St. Jerome Publishing Ltd. Kussmaul, P. (1995), <em>Training the Translator</em>, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.