Μαθήματα κ. Γ. Λαζαράτου- προς τους φοιτητές όλων των εξαμήνων

Διάστημα ισχύος: 
01/10/2012
Normal 0

Προς διευκόλυνση του προγραμματισμού σπουδών τους, ενημερώνονται οι φοιτητές όλων των εξαμήνων του ΤΞΓΜΔ ότι ο κ. Γ. Λαζαράτος προτίθεται να λάβει το προσεχές ακαδ. έτος 2013-2014 εκπαιδευτική άδεια τριών (3) ακαδ. εξαμήνων (1/10/2013-15/2/2015) και έχει λάβει προς τούτο τη σχετική προέγκριση  από τη Γ.Σ. Τμήματος, ώστε αν το επιθυμούν να “εξεταστούν ” στα μαθήματα του  Αισθητικής Φιλοσοφίας και Διασημειωτικής Μετάφρασης Ι και ΙΙ  του Ε΄ και ΣΤ΄ εξαμ. αντίστοιχα, το τρέχον ακαδ. έτος 2012-2013.

Πρόσφατες ανακοινώσεις