Αναπλήρωση μαθημάτων

Διάστημα ισχύος: 
25/05/2012 to 30/05/2012

Τα μαθήματα LABO ΙΤΑΛΙΚΑ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 30/5/12 και ώρες 19.00-21.00 μ.μ στο Γαλλικό Ινστιτούτο.

Πρόσφατες ανακοινώσεις