Άσκηση 10 φοιτητών και αποφοίτων του ΤΞΓΜΔ στο «Ιόνιο Διεθνές Φόρουμ, Κέρκυρα 2012»

Διάστημα ισχύος: 
25/05/2012

Εργαστήριο, Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης
Άσκηση 10 φοιτητών και αποφοίτων
του ΤΞΓΜΔ
στο «Ιόνιο Διεθνές Φόρουμ, Κέρκυρα 2012»

Το ΕΝΟΠΟΤΕΜ, ανταποκρινόμενο θετικά στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων για παροχή υπηρεσιών μετάφρασης στο πλαίσιο του «Ιόνιου Διεθνούς Φόρουμ, Κέρκυρα 2012», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από 21 έως 29 Αυγούστου 2012 και στο οποίο θα μετάσχουν 152 νέοι από διάφορες χώρες της Ευρώπης, προσκαλεί φοιτητές και αποφοίτους του ΤΞΓΜΔ που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση να απευθυνθούν στον Διευθυντή του ΕΝΟΠΟΤΕΜ κ. Μιχάλη Πολίτη (politis.michel@gmail.com).

Γλώσσες εργασίας: Αγγλικά και Γαλλικά.

Εξειδίκευση: στην Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση.

Με βάση τον σχεδιασμό, το ΕΝΟΠΟΤΕΜ θα επιλέξει βάσει φακέλου 10 φοιτητές ή αποφοίτους του ΤΞΓΜΔ. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του Ιόνιου Διεθνούς Φόρουμ, κατά τη διάρκεια των εργασιών των επιτροπών ή της Ολομέλειας θα συγκεντρώνουν το απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης και στο τέλος θα προβούν σε μετάφραση των 10 ψηφισμάτων ή άλλων κειμένων που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Τμήματος.

Οι φοιτητές που θα συνεργαστούν με το ΕΝΟΠΟΤΕΜ θα έχουν δικαίωμα στέγασης στο χώρο που θα φιλοξενηθούν οι σύνεδροι (στο χώρο των κατασκηνώσεων του Δήμου στο Βίδο) καθώς και σίτισης (όπου θα σιτίζονται και οι σύνεδροι).

Πρόσφατες ανακοινώσεις