Εξέταση μαθημάτων Πολιτική Επιστήμη Ι και Πολιτική Επιστήμη ΙΙ

Διάστημα ισχύος: 
25/05/2012

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα Πολιτική Επιστήμη Ι και Πολιτική Επιστήμη ΙΙ στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2012 καλούνται να επιλέξουν την ώρα εξέτασής τους συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμό τους στις καταστάσεις που βρίσκονται έξω από το γραφείο του διδάσκοντος. Όσοι βρίσκονται εκτός Κερκύρας μπορούν δηλώσουν την ώρα εξέτασής τους ηλεκτρονικά (politis@dflti.ionio.gr ή michel.politis@gmail.com.

Πρόσφατες ανακοινώσεις