Μη πραγματοποίηση διαλέξεων της κ. Hornby

Διάστημα ισχύος: 
24/05/2012

Δεν θα πραγματοποιηθεί ψιθυριστή διερμηνεία από τις διδάσκουσες της Ειδίκευσης την Πέμπτη 24/5 και Παρασκευή 25/5, καθώς οι ομιλίες της κ. Hornby αναβλήθηκαν.

Πρόσφατες ανακοινώσεις