Συμμετοχή σε διαλέξεις της καθηγήτριας μεταφρασεολογίας Mary Snell-Hornby

Διάστημα ισχύος: 
23/05/2012

Καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέσω ψιθυριστής διερμηνείας οποιαδήποτε από τις διαλέξεις της Τετάρτης ή της Παρασκευής της καθηγήτριας μεταφρασεολογίας Mary Snell-Hornby (Πανεπιστήμιο της Βιέννης). Η διερμηνεία θα γίνεται προς την ελληνική γλώσσα, ταυτόχρονα και ψιθυριστά από τις φοιτήτριες της Ειδίκευσης Διερμηνείας για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές. Ακριβώς επειδή αυτό το είδος διερμηνείας διεξάγεται ψιθυριστά, ο κάθε διερμηνέας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερα από ένα ή δύο άτομα. Για το λόγο αυτό οι θέσεις είναι περιορισμένες. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν άμεσα με τη διδάσκουσα Ζ. Ρέστα στη διεύθυνση zoiresta@ionio.gr .

Πρόσφατες ανακοινώσεις