"Επίσκεψη στο Φροντιστήριο PRIMASCHOOL - Τρίτη 22/05/2012"

Διάστημα ισχύος: 
19/05/2012

Στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου», διοργανώνεται επίσκεψη στο Φροντιστήριο PRIMASCHOOL την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 για τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, με σκοπό την καλλιέργεια της επαφής των φοιτητών με τον επιχειρηματικό κόσμο, όπου μπορούν αργότερα να απασχοληθούν.

 

Τόπος συνάντησης: Πλατεία Σαν - Ρόκκο 

Ώρα συνάντησης: 10:45

Υπεύθυνη Διοργάνωσης: Κυριακή Κουκουράκη, Διδάσκουσα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση συμμετοχής, την οποία θα βρουν στην ιστοσελίδα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, στην διεύθυνση: http://dasta.ionio.gr/mke

Πρόσφατες ανακοινώσεις