ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ. Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
18/05/2012

Τα παρακάτω μαθήματα του κ. Παπαδημητρίου Ν., για το διάστημα από 24/5/12 έως και 1/6/12 θα διεξαχθούν ως εξής:

• Πέμπτη 24/5/12, το μάθημα Γαλλία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ, δεν θα πραγματοποιηθεί.

• Παρασκευή 25/5/12, το μάθημα Παγκόσμια Λογοτεχνία ΙΙ, θα γίνει τις ίδιες ώρες και στην ίδια αίθουσα από τον κ. Γ. Κεντρωτή.

• Τα μαθήματα από Δευτέρα 28/5/12 έως και Παρασκευή 1/6/12 θα γίνουν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Πρόσφατες ανακοινώσεις