Λειτουργία αίθουσας Λεξικών πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου

Διάστημα ισχύος: 
11/05/2012

Η Αίθουσα των λεξικών της Βιβλιοθήκης ΤΞΓΜΔ (πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο) θα παραμείνει κλειστή από Δευτέρα 14 Μαΐου 2012 μέχρι νεωτέρας λόγω έκτακτης άδειας της υπαλλήλου.

Πρόσφατες ανακοινώσεις