Συνάντηση φοιτητών για το εξάμηνο εξωτερικού 2012-2013 Παν/μιο Στρασβούργου 2/5/2012

Διάστημα ισχύος: 
26/04/2012

Καλούνται οι φοιτητές κ οι φοιτήτριες του Τμήματος που εδήλωσαν το Παν/μιο του Στρασβουργου για την άσκηση του Εξαμήνου Εξωτερικού σε συνάντηση με τον καθηγητή Jean-Yves Bassole, την Τετάρτη 2/05 και ώρα 13.00 στο Γ. Ι. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη!