ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Κ. Σ. ΚΕΡΑΜΙΔΑ (26-04-2012)

Διάστημα ισχύος: 
26/04/2012

Αναβάλλονται τα σημερινά μαθήματα ΣΤ’ και Η’ εξαμήνου του κου Κεραμίδα λόγω σοβαρού κωλύματος.

Παρακαλούνται οι ομάδες να προσέλθουν αύριο Παρασκευή 17:30 (ομάδες ΣΤ’ εξαμήνου) και 19:00 (ομάδες Η’ εξαμήνου)