«ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΑΓΓΛΙΚΑ» (Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διάστημα ισχύος: 
23/04/2012

«ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΑΓΓΛΙΚΑ» (Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ)

Οι παρουσιάσεις για τον μάθημα θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 26/04 και ώρα 18.30 στο Γ.Ι. (αντί για Τετάρτη 25/04 και ώρα 19.00). Η λίστα με τις ομάδες για τις δύο πρώτες εβδομάδες υπάρχει αναρτημένη στην γραμματεία του Γ.Ι..

Όσες παρουσιάσεις δεν γίνουν την πρώτη εβδομάδα θα μετετεθούν για την επόμενη (Τετάρτη 02/05).

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν έχουν δηλώσει ομάδα (τριών ή τεσσάρων ατόμων) ή θέμα για την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ παρουσίαση στο μάθημα να το κάνουν μέσω email στον διδάσκοντα το συντομότερο.