Ανακοίνωση Θεμάτων προς Επεξεργασία (Ν. Παπαδημητρίου)

Διάστημα ισχύος: 
23/04/2012

Θέματα προς επεξεργασία:

Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.
- Νεωτερικότητα και Αποικιοκρατία. Πού τοποθετείται η Ευρώπη, σήμερα;
- Ο κινηματογράφος ως τέχνη, αλλά και ως πολιτικό εργαλείο, στον 20ό αιώνα.

Γαλλία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ.
- Les difficultés et les luttes du monde ouvrier en France au XX siècle.
- Art bourgeois et art populaire en France, à la fin du XIX et au début XX siècles.

Παγκόσμιος Λογοτεχνία ΙΙ.
- Η Χαοτική εποχή: αναζητώντας τον χαμένο χρόνο, ή το ταξίδι του Οδυσσέα.
- Ο Φρόϋδ και η Λογοτεχνία: από τί "πάσχουν" οι λογοτεχνικοί ήρωες;