«ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΓΓΛΙΚΑ» (Β' ΕΞΑΜΗΝΟ)Διδάσκων Η. Παντόπουλος

Διάστημα ισχύος: 
23/04/2012

«ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΓΓΛΙΚΑ» (Β' ΕΞΑΜΗΝΟ)

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν έχουν δηλώσει ομάδα για την απαλλακτική εργασία στο μάθημα να το κάνουν μέσω email στον διδάσκοντα το συντομότερο δυνατόν.
Έχουν αναρτηθεί στο e-class αναλυτικές οδηγίες για την εργασία.