ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ"ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ" κ.Π.Παπαβασιλείου

Διάστημα ισχύος: 
17/01/2021 to 21/02/2021

" Η εξέταση του ΥΕ μαθήματος Στοιχεία Φυσικών Επιστημών θα διεξαχθεί προφορικά μέσω πλατφόρμας. Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να συμμετάσχουν στην εν λόγω εξέταση να το δηλώσουν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο papabas@ionio.gr μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου. Για το σκοπό αυτό παρακαλώ να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά η ιδρυματική ηλεκτρονική διεύθυνση των φοιτητών (...@ionio.gr). Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ήδη στείλει μήνυμα συμμετοχής να το δηλώσουν εκ νέου. Μετά την προθεσμία αυτή θα λάβουν ενημέρωση για τον τρόπο σύνδεσης, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της εξέτασης".

Περικλής Παπαβασιλείου

Mέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις