"Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου"

Διάστημα ισχύος: 
12/01/2021 to 28/02/2021

"Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου με γραπτή ή προφορική εξέταση (δια της πλατφόρμας Zoom) θα πρέπει για να λάβουν τον σύνδεσμο-πρόσκληση στο ιδρυματικό τους email να έχουν απαραιτήτως εγγραφεί στην πλατφόρμα του Ι.Π. “Ionio Open eClass” στο κάθε μάθημα που επιθυμούν να εξεταστούν."

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις