Μαθητεία στην ΕΚΤ

Διάστημα ισχύος: 
05/01/2021 to 15/01/2021

Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα ζητείται: για μαθητεία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ένας μεταφραστής/μια μεταφράστρια με γλώσσες εργασίας τα ελληνικά και τα αγγλικά (και άλλη γλώσσα κράτους-μέλους της ΕΕ). Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 15 Ιανουαρίου 2021.

Students and graduates
Communications
2913

General Information

Type of contract: Traineeship
Who can apply? EU nationals eligible for our traineeship programme (see further information section)
Grant: The trainee grant is €1,070 per month plus an accommodation allowance (see further information section)
Working time: Full time
Place of work: Frankfurt am Main, Germany
Closing date: 15.01.2021

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον σύνδεσμο:
https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail/Traineeship-for-Greek-translator-in-the-Language-Services-Division/2913

Με εκτίμηση,
Σπύρος Μπαλέσιας
εκ μέρους του ΔΣ της ΠΕΕΜΠΙΠ

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ

Πρόσφατες ανακοινώσεις