Αναβολή μαθήματος κ. Ι. Σαριδάκη

Διάστημα ισχύος: 
27/03/2012

Αναβάλλεται το σημερινό μάθημα (27/3/2012) του κ. Ι. Σαριδάκη «Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά του Η΄ εξαμήνου» λόγω προσωπικού κωλύματος. Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29/3/2012 και ώρα 13-15 μ.μ.