Δελτίο Τύπου - Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ενημέρωση για την Αιμοδοσία

Διάστημα ισχύος: 
18/11/2020 to 20/11/2020
Θέμα: 

Επισυνάπτεται δελτίο τύπου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Συνημμένα αρχεία: