Φροντιστηριακό μάθημα- Τεχνικές και Εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Μετάφραση ΙΙ

Διάστημα ισχύος: 
21/03/2012
Ο κ. Σαριδάκης θα προσφέρει φροντιστηριακό μάθημα "Τεχνικές και Εφαρμογές των Η/Υ στη Μετάφραση ΙΙ" το οποίο θα απευθύνεται στους φοιτητές του Η΄ εξαμήνου  την Πέμπτη, 22/3 και ώρα 13.00-15.00 στο Μέγαρο Καποδίστρια.