ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διάστημα ισχύος: 
07/09/2020 to 31/12/2020

Κατά την πρώτη εβδομάδα του ακαδημαϊκού έτους (5-9/10), θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του καθηγητή κ. Μιχάλη Πολίτη. Τα μαθήματα των άλλων διδασκόντων θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12/10. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τον επακριβή τρόπο πραγματοποίησης των μαθημάτων καθώς και το πρόγραμμα τόσο για τα μαθήματα που θα πραγματοποιούνται δια ζώσης και με υβριδικό τρόπο, όσο και για εκείνα που θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΙΒΑΣ

Mέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις