Εξεταστική Σεπτεμβρίου Ανακοίνωση κ.Παπαβασιλείου

Διάστημα ισχύος: 
14/09/2020 to 30/09/2020

"Ενημερώνονται οι φοιτητές που συμμετέχουν  κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 στα μαθήματα Τεχνικής Μετάφρασης Γαλλικά-Ελληνικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του Πανεπιστημίου, η προθεσμία παράδοσης των εργασιών μετατίθεται στην Τετάρτη 7 Οκτωβρίου."

Περικλής Παπαβασιλείου

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις

2 ώρες 17 λεπτά πριν