ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ COVID19

Διάστημα ισχύος: 
08/09/2020 to 30/09/2020

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για διδασκαλία μαθημάτων και μέτρα αποφυγής COVID19

Aπό τη Δ.νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Μέσω Γραμματείας