ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓIA ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΤΟΥ Ε

Διάστημα ισχύος: 
07/09/2020 to 30/09/2020

Επισυνάπτεται προκήρυξη Υποτροφιών για το ακαδ έτος:2020-2021 της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ

Συνημμένα αρχεία: