Εξετάσεις Διερμηνείας για τα μαθήματα του κ. Β. Μανουσάκη

Διάστημα ισχύος: 
05/06/2020 to 17/06/2020

Ο κ. Β. Μανουσάκης θα κάνει τις εξετάσεις «Διαδοχικής και Ταυτόχρονης Διερμηνείας Αγγλικά - Ελληνικά και Ελληνικά - Αγγλικά», στις 17/06/2020. Ώρα έναρξης: 09:00.

 

Από τη Γραμματεία Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.