Περί εξέτασης του μαθήματος «Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση» του Η' εξαμήνου του Κου Δ.Φίλια

Διάστημα ισχύος: 
05/06/2020 to 20/07/2020

Μετά από τον ορισμό και την ανάρτηση της ημέρας και των ωρών εξέτασης του
μαθήματος «Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση» του Η' εξαμήνου του Κου Δ.Φίλια, όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές έχουν, με προσωπικό mail προς τον διδάσκοντα, δηλώσει τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο μάθημα στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εξέτασης στην εξεταστική Ιουνίου 2020, έχουν ήδη από χθες λάβει mail από τον διδάσκοντα με διευκρινίσεις σχετικές με τον τρόπο εξέτασης.

Αν κάποια ή κάποιος από όσες και όσους είχαν δηλώσει συμμετοχή δεν έλαβαν τη χθεσινή ενημέρωση από τον διδάσκοντα, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα μαζί του στο filiasdimitris92@gmail.com

Ο διδάσκων

Δ.Φίλιας