Τρόπος εξέτασης μαθημάτων «Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά» και «Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση» Καθηγητή Δ.Φίλια (Ιούνιος 2020)

Διάστημα ισχύος: 
22/05/2020 to 30/06/2020

Υπενθυμίζεται  ότι  οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που σκοπεύουν να συμμετάσχουν, στο πλαίσιο της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2020, στην εξέταση των μαθημάτων «Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά» του ΣΤ' εξαμήνου καθώς και του μαθήματος   «Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση» (Η' εξάμηνο), πρέπει να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στέλνοντάς του mail στο filiasdimitris92@gmail.com με το οποίο θα δηλώνουν ότι θέλουν να συμμετάσχουν στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος.

Στο mail αυτό θα πρέπει να αναγράφουν:

  • το ονοματεπώνυμό τους,
  • τον αριθμό μητρώου τους,
  • το εξάμηνο φοίτησής τους
  • το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν.

Υπενθυμίζεται ότι η με τον τρόπο αυτό δήλωση συμμετοχής  θα ολοκληρωθεί στις 25 Μαΐου 2020, ημερομηνία μετά την οποία, σε ομαδικό mail προς όσες και όσους θα έχουν εκδηλώσει σχετικό αίτημα, ο διδάσκων θα ανακοινώσει τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί, με γραπτή εργασία, (ή και με προφορικό τρόπο), η  εξ' αποστάσεως εξέταση τον μήνα Ιούνιο. Η εξέταση δεν θα προϋποθέτει εκμάθηση προς εξέταση ύλης και για το λόγο αυτό δεν αναρτάται, εδώ, όπως σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους, συγκεκριμένη ύλη.

Η ανακοίνωση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο την  εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020 ενώ για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση εντός του καλοκαιριού.

Ο διδάσκων

Δ.Φίλιας

Καθηγητής 

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις