Παράταση υποβολής εργασιών εξεταστικής Ε/Ε 2020 κ.Σ.Λίβα

Διάστημα ισχύος: 
14/05/2020 to 31/07/2020

Οι προθεσμίες παράδοσης των εργασιών στα μαθήματα «Δίκαιο και Πολιτική στη Μέση Ανατολή» και «Γενικές Αρχές Διεθνών Σχέσεων» παρατείνονται ως το τέλος Ιουλίου 2020.

Ο Διδάσκων

Σ.Λίβας

Μέσω Γραμματείας