Ανακοίνωση Θεμάτων προς Επεξεργασία (Ν. Παπαδημητρίου)

Διάστημα ισχύος: 
13/03/2012

Γαλλία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ:

- La Révolution française’. Causes et conséquences pour l’Europe du XIX siècle.
- Napoléon Bonaparte: le général “jacobin” premier Empereur français.
- Du Second Empire à la Troisième République: La personnalité de Napoléon III et les évolutions politiques et sociaux.
- La France et ses grands quotidiens nationaux : Libération, Le Monde, Le Figaro.

Παγκόσμιος Λογοτεχνία ΙΙ:

- Ο “Ιεραρχημένος Κόσμος”: η Αριστοκρατία
- Αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας στον Shakespeare ;
- Γιατί ο Shakespeare γράφει για βασιλείς, άρχοντες, πρίγκιπες και Αυλές; (He made a bit of money, that’s something you might like to know..)
- Ο Shakespeare και οι πολέμιοί του: Ο κόμης Λέων Νικολάγιεβιτς Τολστόϊ.

Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός:

- Νεωτερικότητα και Πολιτική.
- Φόβος και Ολοκληρωτισμός.
- Η θέση της Γυναίκας στην νεωτερική Ευρώπη: μύθοι και πραγματικότητες.
- Η ευρωπαϊκή πρόκληση: σε ποιάν Ευρώπη, αύριο;