Συμπληρωματικό μάθημα «Τουρκική Γλώσσα ΙΙ» (κ.Φ.Χαιρέτη)

Διάστημα ισχύος: 
07/05/2020 to 11/05/2020

Aνακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό μάθημα στην Τουρκική Γλώσσα ΙΙ την επόμενη Δευτέρα (11-05-2020) και ώρα 14:00-16:00 (μέσω skype).

Η Διδάσκουσα

Φωτεινή Χαιρέτη

Μέσω Γραμματείας