Aναβολή μαθημάτων-κ. Κεραμίδας

Διάστημα ισχύος: 
09/03/2012
Αναβάλλονται τα σημερινά (9/3/2012) μαθήματα του κ. Κεραμίδα λόγω σοβαρού προσωπικού κωλύματος. Θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.