Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ - Π. Παπαβασιλείου

Διάστημα ισχύος: 
27/03/2020 to 31/03/2020

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα "Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ" (ΣΤ’ εξαμήνου) να επικοινωνήσουν μαζί μου, μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου στη διεύθυνση papabas@ionio.gr, για συνεννόηση εν όψει διεξαγωγής του μαθήματος με ηλεκτρονική επικοινωνία.

Μέσω Γραμματειας

Ο Διδάσκων
Π. Παπαβασιλείου