Οδηγίες εγκατάστασης προγράμματος ZOOM (Επιτροπή Οργάνωσης και Υποστήριξης της εξ' αποστάσεως Εκπαίδευσης και Εργασίας ΙΠ)

Διάστημα ισχύος: 
24/03/2020 to 30/04/2020

Oδηγίες εγκατάστασης της πλατφόρμας zoom.

Σ.Λίβας

Μέσω Γραμματείας