ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 23-27/03 - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
23/03/2020 to 29/03/2020

Με δεδομένα τα προβλήματα που επιφέρει η πανδημία στη λειτουργία του Ι. Π., θα ήθελα να δηλώσω πως εξακολουθώ  να πραγματοποιώ τα μαθήματά μου εξ αποστάσεως, σύμφωνα και με την πρόσφατη, ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του ΤΞΓΜΔ.

 

Κάθε φορά θα προτείνω την ύλη της εβδομάδας και τις εργασίες, τις οποίες και θα ελέγχω κατ' οίκον. Βεβαίως είμαι διαθέσιμος για οποιαδήποτε απορία, ερώτηση ή διευκρίνιση. Μέχρι να ανοίξει η σχετική πλατφόρμα άμεσης επικοινωνίας, ιδού η ύλη και οι εργασίες:

 

1. ΠΜΣ, Γλώσσα και Πολιτική

Η πολιτική επικοινωνία. Οι σχέσεις εξουσίας. Το κράτος, ως δημιούργημα της νεωτερικής πολιτικής σκέψης. Τα συμβολικά κεφάλαια (παιδεία, νόμιμη βία, νόμισμα, τίτλοι). Ο πολιτικός λόγος και η διαμόρφωση του μέλλοντος (πώς να κατασκευάζεις το μέλλον δια των λέξεων). Πληροφορία-πειθώς-διαμόρφωση γνώμης, αποκάλυψη αλήθειας, παρότρυνση, ανατροπή.

 

Εργασία: Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολιτικού λόγου; ανάλυση παραδειγμάτων.

Παρακαλώ, δείτε τις σημειώσεις που αποστέλλω.

 

 

2. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ

La  République Française : état laïque, école laïque et esprit républicain.

 

Εργασία: Poésie, Musique, Peinture en France au XXème siècle. L'explosion des formes.

Παρακαλώ δείτε τις σημειώσεις στο e-Class.

 

3. Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ

La Peste (1947) de Albert Camus.

 

Εργασία: Le Covid-19, la pandémie et la société aujourd'hui. Albert Camus était-il un prophète ?

 

 

 

Υπενθυμίζεται πως τα θέματα του εξαμήνου, οι ερωτήσεις και τα έντυπα της αξιολόγησης όλων των μαθημάτων του διδάσκοντος (συμπεριλαμβανομένου του ΠΜΣ) αναρτώνται στο e-Class και, τώρα πλέον, στο Open-Class.

 

Ν. Παπαδημητρίου

Mέσω Γραμματείας