Διδασκαλία μαθημάτων «Ιταλική Γλώσσα ΙΙ» και «Ιταλική Γλώσσα IV» (κ.Ε.Κασάπη)

Διάστημα ισχύος: 
24/02/2020 to 27/03/2020

Ανακοινώνεται ότι η κ. Κασάπη θα διδάσκει με τηλεδιάσκεψη το μάθημα «Ιταλική Γλώσσα ΙΙ» 9 π.μ. κάθε Τετάρτη και το μάθημα «Ιταλική Γλώσσα IV» 11 π.μ. επίσης κάθε Τετάρτη.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή στις σχετικές ομάδες στο Facebook:

Η Διδάσκουσα

Ε. Κασάπη

Μέσω Γραμματείας