Συμμετοχή στο μάθημα «Διαχείριση Μεταφραστικού Έργου» (ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης»)

Διάστημα ισχύος: 
19/02/2020 to 07/03/2020
Θέμα: 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα "Διαχείριση Μεταφραστικού Έργου" καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή δια της αποστολής των στοιχείων τους (Ον/μο και διεύθυνση email) στο sotosker@gmail.com έως και 07/03/2020. 

Εκ μέρους των διδασκόντων 

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ