Πρόγραμμα σεμιναριακού μαθήματος «Εκπόνηση Ακαδημαϊκής Εργασίας» (Σ.Βράϊλα)

Διάστημα ισχύος: 
18/02/2020 to 15/03/2020

Aνακοινώνεται ότι το σεμιναριακό μάθημα "Εκπόνηση Ακαδημαϊκής Εργασίας" θα διεξαχθεί με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Tρίτη 25.02, 9.00-11.00, Αίθουσα Ι3: Βιβλιογραφία και Υποσημειώσεις (Σ. Καραστάθη)

Τρίτη 10.03, 10.00-11.00, Αίθουσα: Ι3: Έρευνα (Σ. Βράιλα)

Τρίτη 17.03, 10.00-11.00, Αίθουσα: Ι3: Δομή και Μορφή (Σ. Βράιλα)

 Σ. Βράϊλα

Μέσω Γραμματείας